Keynote


wPxF9KLpwpu41US6.pngJacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, ex-topman van energiebedrijf Elia en volbloed sinjoor, geboren, getogen en geworteld in de Sint-Andrieswijk.

De Antwerpse haven, een uitdagend speelveld in een veranderlijke wereld

Het industriële en logistieke havenplatform van Antwerpen is de krachtigste economische motor van ons land. Eén op de zestien Vlamingen werkt in of voor de haven van Antwerpen en het platform genereert 21 miljard EUR aan directe en indirecte toegevoegde waarde – dat is 8,1% van het totaal voor de Vlaamse regio. Als één van de belangrijkste schakels in het handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld, staat het havenplatform midden in een wereld die in een recordtempo evolueert en soms onvoorspelbaar is.

Jacques Vandermeiren: “We bouwen aan een duurzame toekomst voor de haven. Onze nieuwe missie en visie drukken deze ambitie uit. Onze rol wordt nog scherper gedefinieerd. We zijn niet alleen een gebiedsbeheerder, een operator in de nautische keten en een facilitator, maar ook een community builder. Zo dagen we onszelf uit om medewerkers, klanten en iedereen die betrokken is bij de haven, nog meer te verbinden.

 

Havenbedrijf in transitie

Jacques Vandermeiren: “De medewerkers van het Havenbedrijf vormen een belangrijke sleutel tot succes in deze transitiefase. Met het DeLTa-programma dagen we ze uit om te Durven, te Experimenteren, te Leren en om Anderen te Triggeren. Zo maken we de omslag van een sterk operationele naar een kennisgedreven organisatie.”

Het Havenbedrijf Antwerpen is in 2018 uitgeroepen tot Overheidsorganisatie van het Jaar,  een initiatief van EY, De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis. De initiatiefnemers drukken daarmee hun waardering en erkenning uit voor doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen.

Jacques Vandermeiren: “Ik vind dat een mooie erkenning voor dit progressie- en veranderingstraject. Met dat traject willen we het Havenbedrijf en zijn medewerkers wendbaar maken zodat verandering geen bedreiging maar een opportuniteit betekent. Innoveren en samenwerken, zowel binnen als buiten het bedrijf, zijn daarbij cruciaal en vormen de basis voor onze toekomst”.

bron: www.portofantwerp.com