Over de award

Op 28 februari 2018 organiseren de vijf Limburgse JCI afdelingen de 21e editie van de JCI Award Limburgse Jonge Ondernemer. JCI staat voor Junior Chamber International, een wereldwijd netwerk van ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar. Onze missie: ‘het aanzetten van jonge mensen tot positieve veranderingen’.

Ondernemers en ondernemerschap zorgen voor werkgelegenheid, groei en welvaart, voor positieve veranderingen dus. Daarom wil JCI Limburg jonge, verdienstelijke ondernemers in de schijnwerpers plaatsen op het grootste netwerkevent in Limburg. Onze genomineerden, met de laureaat van 2017 Maarten Bostyn op kop, zijn evangelisten voor het ondernemerschap. Zij inspireren jonge mensen om de stap naar een eigen zaak te zetten.

En daar wil JCI Limburg uiteraard alleen maar toe bijdragen. Samen met LRM, de Provincie, de steden Hasselt en Genk, de werkgeversorganisaties en het onderwijslandschap, bieden wij met ons evenement een platform aan het Limburgse bedrijfsleven om ideeën uit te wisselen, oude banden aan te halen en nieuwe te smeden. Onze doelgroep bestaat zowel uit de gevestigde waarden in het bedrijfsleven, als uit ambitieuze, jonge starters, aangevuld met kaderleden, Limburgse politici en natuurlijk onze JCI leden.

Roel Timmermans

Voorzitter JCI Award Limburgse Jonge Ondernemer 2018